Obvestilo odjemalcem električne energije

Obvestilo odjemalcem električne energije

7. 10. 2021

Obveščamo vas, kako ravnati v primeru, če bi vaš dobavitelj električne energije zaradi spremenjenih okoliščin na trgu z elektriko odpovedal pogodbo o dobavi elektrike zaradi razlogov, ki so nastali na strani izbranega dobavitelja.

Spoštovani!

V skrbi, da vsi odjemalci v Republiki Sloveniji v takšnih primerih ne bi ostali brez oskrbe z električno energijo, svetujemo, da v takšnem primeru nemudoma in takoj aktivno pristopijo k izbiri drugega dobavitelja elektrike in z njim sklenejo pogodbo.

V pomoč uporabnikom, ki izbirajo drugega dobavitelja elektrike, je seznam dobaviteljev objavljen na spletni strani distribucijskega operaterja https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije. V pomoč so tudi spletna orodja za primerjanje ponudb elektrike na strani Agencije za energijo https://www.agen-rs.si/primerjalnik.

Vsi gospodinjski in mali poslovni odjemalci, katerim bo izbran dobavitelj elektrike odpovedal pogodbo o dobavi elektrike, oziroma bodo prejeli obvestilo o odklopu v skladu s 151. členom Energetskega zakona, ki vsebuje tudi informacije o možnosti izbire dobavitelja ter o možnostih zasilne oskrbe distribucijskega operaterja, lahko zahtevajo prehod na zasilno oskrbo, ki pa je znatno dražja od tržno primerljivih cen elektrike. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo.

Za več informacij je našim uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka našega klicnega centra 080 34 32 (pon.–pet. 07:00 – 16:00).

Vaš Elektro Primorska

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava