Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema, katerim je bila v izdsnem soglasju za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme

Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema, katerim je bila v izdsnem soglasju za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme

1. 3. 2021

Spoštovani uporabniki distribucijskega sistema električne energije, z začetkom uporabe novih Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (Ur. l. RS 7/21 – v nadaljevanju SONDSEE) je v 163. členu določeno, da se od 1. 3. 2021 storitev montaže merilne opreme naroči in plača pri lokalnem distribucijskem podjetju.

Cenik omenjenih storitev (postavka B.12) je dosegljiv na slednji povezavi.

Vsi uporabniki sistema, ki so do 28. 2. 2021 sklenili pogodbo o priključitvi in poravnali vse obveznosti po njej, lahko skladno z 299. členom sami zagotovijo dobavo in montažo predpisane merilne opreme.

Elektro Primorska, d. d.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava