Odziv skupine Elektro Primorska

Odziv skupine Elektro Primorska

26. 1. 2021

V zvezi s člankom, objavljenim v spletnem portalu Žurnal24 dne, 13. decembra 2017 z naslovom »Pazite se delavcev elektra« želimo zaradi celovite in objektivne obveščenosti javnosti v celoti razjasniti neresnične trditve, in hkrati ugotavljamo, da je že izbrani naslov članka zavajajoč in škodljiv za ugled zaposlenih v vseh elektrodistribucijskih družbah.

Poleg pompoznega naslova, ki naj bi pritegnil čim širšo javnost, je celotno besedilo tudi polno neresničnih navedb, ki bralce lahko vodijo k oblikovanju napačnih zaključkov. Glede vsebine smo v skladu z Zakonom o medijih tudi zahtevali popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev. V skupini Elektro Primorska samemu članku sicer ne želimo dajati posebne teže, kljub temu pa je zadevo obravnaval nadzorni svet družbe in prav zaradi članka, smo tudi prejeli poslansko vprašanje. V skupini Elektro Primorska smo zato, da ne bi prihajalo do nadaljnjih reakcij, ki bi škodili ugledu skupine, pripravili odziv, s katerim zavračamo vse neresnične trditve in insinuacije iz članka. Družba Elektro Primorska, d. d. in njena hčerinska družba E 3, d. o. o. ne poslujeta v davčni oazi Belize. Prav tako ne poslujeta v drugih davčnih oazah. Družbi poslujeta skladno z veljavno zakonodajo, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga d. d. Hčerinska družba E 3, d. o. o. in podizvajalec na področju osebne prodaje poslujeta zakonito in ne uporabljata zavajajoče poslovne prakse. Podizvajalec oz. družba, ki je podizvajalec, ni neposredna ali posredna lastnica družb v davčnih oazah, kar velja tudi za njena lastnika, ki sta v članku omenjena. Družba ne posluje s podizvajalci, ki bi imeli registrirane transakcijske račune v davčnih oazah. Poleg tega tudi ne drži, da bi Urad RS za preprečevanje pranja denarja zoper njih vodil kakršenkoli postopek, kar izhaja tudi iz njihovih pisnih zagotovil hčerinski družbi.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava