Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska

Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska

27. 5. 2019

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 24. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 28. junija 2019, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava