Sklic 25. skupščine delničarjev družbe

Sklic 25. skupščine delničarjev družbe

8. 6. 2020

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 10. julija 2020, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava