Sklic 28. skupščine delničarjev družbe

Sklic 28. skupščine delničarjev družbe

25. 7. 2023

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Primorska, d. d. uprava sklicuje 28. skupščino družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo v torek, 29. avgusta 2023, ob 12. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava