Sklic 29. skupščine delničarjev družbe

Sklic 29. skupščine delničarjev družbe

19. 1. 2024

Na podlagi 45. člena Statuta družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09-upb in nasl.)in na zahtevo Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki je v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije (19. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) (Uradni list RS, št.: 25/14 in nasl.) podal zahtevo za sklic skupščine, uprava sklicuje 29. skupščino družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo v sredo, 21. februarja 2024, ob 12. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava