Obvestilo uporabnikom distribucijskega omrežja, ki so vložili vlogo za izdajo Soglasja za priključitev za samooskrbo najkasneje do 31. 12. 2023

Obvestilo uporabnikom distribucijskega omrežja, ki so vložili vlogo za izdajo Soglasja za priključitev za samooskrbo najkasneje do 31. 12. 2023

16. 2. 2024

Vse uporabnike, ki so podali vlogo za pridobitev soglasja za razpršene vire proizvodnje najkasneje do 31. 12. 2023, obveščamo, da smo v letu 2023 prejeli 5.198 vlog za razpršene vire, od tega 53 % v zadnjih treh mesecih (oktober, november, december). Zaradi povečanega števila prejetih vlog se roki za reševanje vlog podaljšujejo. Glede na količino prejetih vlog ocenjujemo, da bomo vse vloge za samooskrbo, ki smo jih prejeli do 31. 12. 2023, ustrezno rešili in zaključili najkasneje do konca junija 2024.

Vse uporabnike, ki so podali vlogo za pridobitev soglasja za razpršene vire proizvodnje najkasneje do 31. 12. 2023, obveščamo, da smo v letu 2023 prejeli 5.198 vlog za razpršene vire, od tega 53 % v zadnjih treh mesecih (oktober, november, december).

Zaradi povečanega števila prejetih vlog se roki za reševanje vlog podaljšujejo. Glede na količino prejetih vlog ocenjujemo, da bomo vse vloge za samooskrbo, ki smo jih prejeli do 31. 12. 2023, ustrezno rešili in zaključili najkasneje do konca junija 2024.

Število prejetih vlog za razpršene vire po mesecih 2023

Za upoštevanje letnega obračuna porabe (net metering) mora biti priklop sončnih elektrarn na omrežje Elektra Primorska izveden do konca leta 2024.

Vse imetnike veljavnih in že prejetih soglasij za samooskrbo pozivamo, da postavitev sončne elektrarne izvedejo čim prej, saj v primeru velikega povečanja vlog za priključitev jeseni oziroma do konca leta 2024  ne bo mogoče realizirati vseh priključitev.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava