Sklepi 29. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska d. d.

Sklepi 29. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska d. d.

21. 2. 2024

Nova Gorica, 21. februar 2024 – Na današnji 29. seji skupščine Elektra Primorska, d. d. so se delničarji seznanili z odstopom dveh članic nadzornega sveta, predstavnic delničarjev. Delničarji so odločali o odpoklicu člana nadzornega sveta družbe in izvolitvi novih članov nadzornega sveta družbe Elektro Primorska.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, d. d., na kateri je bilo prisotnega 82,9 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z odstopom dveh članic nadzornega sveta, predstavnic delničarjev.
Ga. Eva Knez je podala pisno odstopno izjavo iz razloga nezdružljivosti funkcij dne, 18. 10. 2023, ga. Jasna Kalšek pa iz osebnih razlogov dne, 22. 12. 2023.

Delničarji so izglasovali odpoklic člana nadzornega sveta družbe, odpoklicanemu članu nadzornega sveta g. Pavlu Rebercu mandat preneha s pretekom dneva zasedanja skupščine dne, 21. 2. 2024.

Delničarji Elektra Primorska so na današnji skupščini izglasovali nove člane nadzornega sveta družbe.
Za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese delničarjev, so bili za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne, 22. 2. 2024 izvoljeni:

  • Tamara Volf Žagar
  • Mojca Veljkovič in
  • Aleš Markočič.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava