Sklic 30. skupščine delničarjev družbe

Sklic 30. skupščine delničarjev družbe

31. 5. 2024

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Primorska, d. d. uprava sklicuje 30. skupščino delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo v torek, 2. julija 2024, ob 14. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Primorska, d. d. uprava sklicuje 30. skupščino delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo v torek, 2. julija 2024, ob 14. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Gradivo za skupščino:

Sklic 30. skupščine Elektro Primorska d.d.

Sklic 30. skupščine Elektro Primorska d.d. z utemeljitvami

Politika prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d.d.

Obrazec prijave udeležbe in pooblastila za zastopanje (l.2024, julij)

Letno poročilo družbe Elektro Primorska za leto 2023

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava