Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost

14. 5. 2024

Načrt za okrevanje in odpornost Investicije v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnih omrežij 2023–2026 Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevanje ciljem evropskega načrta REPowerEU. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.

Investicije v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnih omrežij 2023–2026

Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevanje ciljem evropskega načrta REPowerEU. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.

S pridobljenimi sredstvi posodabljamo distribucijsko elektroenergetsko omrežje v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov. Z vlaganji v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnega omrežja bomo pospešili celovit razvoj in vodenje distribucijskega omrežja za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Družba Elektro Primorska je v projektu NOO na prvem razpisu pridobila sofinanciranje v vrednosti 4.500.313,00 eur.

Sredstva bomo namenili izgradnji 91 km nizkonapetostnega omrežja, 19 transformatorskih postaj moči 250 kVA, 30 transformatorskih postaj moči 400 do 630 kVA ter 10 transformatorskih postaj moči 1000 kVA.

Finančna sredstva za izvedbo sofinanciranja zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO.

                                                         

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava