Urošu Blažici nov štiri letni mandat za vodenje družbe

Urošu Blažici nov štiri letni mandat za vodenje družbe

24. 4. 2024

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d. d. je na 9. redni seji dne 23. 4. 2024 soglasno imenoval Uroša Blažico za predsednika uprave družbe Elektro Primorska d. d. za mandatno obdobje štirih let, pri čemer mandat prične teči 2. 7. 2024.

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d. d. je na 9. redni seji dne 23. 4. 2024 soglasno imenoval Uroša Blažico za predsednika uprave družbe Elektro Primorska d. d. za mandatno obdobje štirih let, pri čemer mandat prične teči 2. 7. 2024.

Na podlagi natančno predstavljenega programa dela in vizije razvoja družbe Elektro Primorska d. d. za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ter ustreznimi rešitvami za izzive, ki jih elektroenergetski trg predstavlja v naslednjih letih, je Uroš Blažica prejel zaupanje nadzornega sveta za vodenje družbe Elektro Primorska d. d. v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju.

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d. d.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava