Zaradi vzdrževalnih del prekinitev dobave električne energije na Tolminskem

Zaradi vzdrževalnih del prekinitev dobave električne energije na Tolminskem

7. 12. 2022

Odjemalce električne energije obveščamo, da bo ELES d.o.o. v nedeljo, 11. 12. 2022 v času od 03:00 do predvidoma 05:00 ure izvajal nujna vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi – RTP 110/35/20 kV Tolmin. Dela so potrebna za bodoče zagotavljanje normalne oskrbe odjemalcev z električno energijo.

Odjemalce električne energije obveščamo, da bo ELES d.o.o. v nedeljo, 11. 12. 2022 v času od 03:00 do predvidoma 05:00 ure izvajal nujna vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi – RTP 110/35/20 kV Tolmin.  V izogib nepredvidenim situacijam vas še dodatno obveščamo, da bo v omenjenem času prekinjena dobava električne energije na območju Tolminske (razen Baške grape in Mosta na Soči) in celotnem območju Kobariške in Bovške.

Odjemalce pozivamo, da v tem času delo prilagodijo na predvideno situacijo ter porabo omejijo na najnujnejšo. Z napravami delajte kot da so pod napetostjo.

Načrtovani izklopi električne energije so nujni in potrebni, saj le tako lahko varno in v najkrajšem času opravimo vsa potrebna dela na elektroenergetskih napravah.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava