Družbi Sodo in Elektro Primorska sta slavnostno otvorili novo RTP Kobarid

Družbi Sodo in Elektro Primorska sta slavnostno otvorili novo RTP Kobarid

10. 9. 2021

Kobarid – 9. september 2020. Družbi SODO d. o. o. in Elektro Primorska, d. d. sta danes v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid.

Z otvoritvijo nove RTP  Kobarid se bo močno povečala zanesljivost napajanja z električno energijo v Zgornjemu Posočju. Zaradi sprostitev kapacitet bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih. Znižale se bodo končne izgube v omrežju, saj nova RTP Kobarid nadomešča staro napajalno točko za distribucijsko omrežje na srednje napetostnem nivoju. Z novo pridobitvijo bodo povečane kapacitete distribucijskega omrežja in izboljšana neprekinjenost napajanja, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju. Elektro Primorska pa je že začela s postopki, na podlagi katerih bo predvidoma do leta 2023 na relaciji Kobarid-Bovec zgradila 20 kV kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil bolj kakovostno napajanje z električno energijo.

 »Danes predajamo v uporabo našo največjo in najzahtevnejšo naložbo v zadnjih treh letih. Z novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid, bo napajanje z električno energijo tu v Zgornjem Posočju še bolj stabilno in zanesljivo, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju regije in gospodarstva. Naložba in njena izvedba je zahtevala mnogo napora od vseh deležnikov in vesel sem, da smo stopili skupaj in uspešno odgovorili na potrebe porabnikov električne energije,« je ob otvoritvi povedal direktor družbe SODO mag. Stanislav Vojsk.

Uroš Blažica,  predsednik uprave Elektro Primorska je v govoru poudaril: “Modernizacija distribucijskega omrežja je potreben pogoj za prehod v brezogljično družbo vendar pa je izgradnja in umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor vedno bolj zahtevno in od vseh nas terja prav posebno pozornost. Danes, ko dajemo v uporabo odjemalcem  skrbno načrtovan in tehnično dovršen energetski objekt RTP Kobarid smo zato lahko še posebej ponosni.  Posebej nas lahko vesli tudi to, da je objekt nastal v relativno kratkem času kot odgovor na realne potrebe odjemalcev in ob konstruktivnem sodelovanju vseh vključenih deležnikov.

Novi objekt je, ob prisotnosti mag. Stanislava Vojska, direktorja družbe SODO, Uroša Blažice, predsednika uprave Elektra Primorska, Marka Matajurca, župana Občine Kobarid,  v uporabo slavnostno predal minister Jernej Vrtovec, ki je ob tem dejal:” Upravičena so pričakovanja, da se bo z izvedeno naložbo omogočil nadaljni razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju, za kar se je potrebno zahvaliti tudi pomembnemu sodelovanju med družbama SODO in Elektro Primorska”.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava