Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe

14. 9. 2021

Danes, 14. septembra 2021, se je nadzorni svet družbe Elektro Primorska, d. d., sestal na svoji prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu.

Na 26. seji skupščine družbe Elektro Primorska, d.d., ki je potekala 1. julija 2021, so bili zaradi poteka mandata nadzornega sveta s sklepom imenovani novi člani nadzornega sveta, in sicer: Julijan Fortunat, Darko Ličen, Jasna Kalšek in mag. Pavel Reberc, ki jim je štiriletno mandatno obdobje začelo teči z dnem 30. 8. 2021. Člani nadzornega sveta so na današnji seji za predsednika nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d.d., izvolili Julijana Fortunata, za njegovega namestnika pa Darka Lična.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava