Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

19. 2. 2018

Delničarje družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d. obveščamo, da družba preko borznega posrednika ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d. z dnem 20. 2. 2018 pričenja z izvajanjem odkupa lastnih delnic na organiziranem trgu SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza d.d., Ljubljana.

Podrobnejše informacije o načinu odkupa lastnih delnic so na voljo v priloženem dokumentu:

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Primorska, d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava